Casino kollen betsson cloding down betsafe high tax spread

Betsafe stängs ned i Danmark inför skattehöjning

I december 2019 meddelande man i Danmark att spelskatten kommer att höjas med 40 procent från och med januari 2021. Som en direkt följ av den inplanerade skattehöjningen så valde Betsson Group att stänga ned den danska sajten Betsafe.dk.

Spelskatten i Danmark är förnärvarande 20 procent och kommer att höjas om ett år till 28 procent.
Betsafe är inte Betssons största varumärke och i och med nedstängningen så har man nu erbjudit kunderna att flytta till någon annan av bolagets spelsajter. 

Räknar ändå med tillväxt

Pontus Lindwall, vd för Betsson Group, räknar däremot inte med minskade intänkter från Danska spelmarknaden.
- Nej, det gör vi inte. Vi har lanserat en helt ny sajt på Nordicbet i slutet på förra året som är väldigt konkurrenskraftig så vi räknar snarare med att växa i Danmark", säger han.
Om den förväntade tillväxten kommer att kompensera för skattehöjningen är något som Pontus Lindwall dock är osäker på.
Betsson driver flera varumärken i Danmark och bestämde i och med den aviserade skattehjöningen att dra tillbaka Betsafe för att istället satsa mer på de kvarvarande varumärkena.

Risk för minskad kanalisering

Danska staten räknar med ökade skatteintäkter på 150 miljoner danska kronor i och med den höjda skatten. Spelbranschen har kritiserat den nya skattehöjningen då man menar att kanaliseringen, det vill säga andelen spelande hos bolag med licens, kommer att sjunka om licensierade bolag drar sig ur marknaden till följd av den högre skatten.
- De höjer uppenbarligen skatten för att öka inkomsterna till statskassan, men accepterar samtidigt att kanaliseringen kommer att påverkas negativt av den högre avgiften. Ur ett spelpolitiskt perspektiv är det intressant och jag kan tycka att det är ett offensivt agerande", säger Pontus Lindwall och påpekar att kanaliseringen i stort har varit bra i Danmark sedan omregleringen 2012.
Det var den 2 decemeber 2019 som man offentliggjorde den nya budgetöverenskommelsen mellan den socialdemokratiska minoritetsregeringen och samarbetspartierna och till följd så backade flera svenska speloperatörer på börden, bland andra Betsson som den dagen var ned 8 procent. 

Författar-bild

AV   Lotta

9 jan. 2020