Swedish operators se nov casinokollen spread 1920x752 spread

Böter på över 100 miljoner kr överklagas av spelbolagen

Ett år har gått sedan den nya spellagen trädde i kraft i Sverige och det råder fortfarande oklarheter kring många begrepp inom regelverket. Detta har fått till följd att spelbolagen överklagat över 100 miljoner av de dryga 108 mijoner som de totalt under året bötfällts med.
– I och med att branschen upplever att regelverket är otydligt är det väldigt viktigt att få praxis ganska snabbt nu, säger säger generaldirektören Camilla Rosenberg till DN.

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i kraft och innebar bland annat att spelbolagen behövde inneha svensk spellicens och att de behövde ta större ansvar för sina spelare.  Man reglerade även bland annat spelbolagens bonusar till en bonus per spelare, per spelbolag och man krävde måttfull marknadsföring av spelbolagen.
I början av året såg man en avsevärd ökning av spelreklam i all media och detta fick till följd att civilminister Ardalan Shekarabi (S) gick ut och varnade spelbolagen för brott mot reglerna och hotade även med att förbjuda alla marknadsföring av spel.

Väntar på prövning

Under året så har 74 bolag erhållit spellicens i landet. 25 av dem, alltså mer än en tredjedel, har av Spelinspektionen utsatts för tillsynsärenden som lett till åtgärder. Den vanligaste åtgärden har varit böter, och enligt DN så rör det sig om totalt 118,3 miljoner kronor. Ett bolag har sedan i somras blivit av med spellicensen. 
Men flertalet ärenden har inte kunnat slutföras då alla förutom två har överklagats. Majoriteten av de fall som nu ska prövas i domstol handlar om otillåtna bonuserbjudanden, spel på matcher där minderåriga deltar samt att spelare som anmält sig till spelpaus.se fortsatt kunnat spela om pengar. 

Ny praxis förtydligar

Så alla spelbolag som tilldelats böter förutom två har alltså överklagat domarna. Man hänvisar framför allt till den otydlighet man menar finns inom regelverket.
Camilla Rosenberg ställer sig positiv till att ärendena nu ska prövas i domstol och hoppas på att få praxis snabbt.
– Annars skulle vi kunna leva flera år med någonting som vi tror är rätt tolkning, och sedan få en ny praxis när någon till slut väljer att överklaga någonting. Då har man förhållit sig till en felaktig tolkning hela tiden, säger hon.
Spelbolagen efterfrågar tydlighet i flera delar av reglelverket då de lämnar alltför stort utrymmer för tolkningar. Förhoppningsvis kan överklagandet ge mer klarhet för alla partner i vad som ska gälla.

Författar-bild

AV   Lotta

29 dec. 2019