Casinokollen sweden court moderate gameing advertisment sw spread

Domstol beslutar vad som är måttfull spelreklam

Den nya spellagen kräver att spelreklamen ska vara måttfull. Så vad betyder det då egentligen? Tolkningarna har varit många och nu ska domstolen besluta i ärendet.
- Jag hade hellre sett att KO och Spelinspektionen tog en aktiv ledning i att själva definiera vad måttfullhet innebär, säger Gustaf Hollstedt, generalsekreterare för Bos (Branschföreningen för onlinespel).

Det har snart gått ett år sedan den nya spellagen trädde i kraft (1 januari 2019) och det har legat på spelbolagen själva att tolka in vad måttfull spelreklam innebär. Detta har fått till följd att man har tolkat ganska olika och Ninja Casino stämdes i somras för sin spelreklam med bland annat påståenden som "Spela nu!, "Vad väntar du på?" och "250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort." 
Domstolens beslut väntas nu ge en fingervisning om hur måttfullhetsbegreppet ska tolkas.

Måttfullhet - otydligt begrepp

Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen (KO) som drivit domstolsprocessen mot Elec Games och Ninja Casino, menar att det inte är lätt med ett så generellt begrepp som måttfullhet.
- Vi upplever att vi behöver ha ett prejudikat här. Det kommer att ge en riktning på var man drar gränsen, säger han.
Bos Gustaf Hollstedt, håller med om att begreppet måste tydliggöras.
- Vi har exakt samma syn. Vi beklagar att det är så otydligt, och vi har många gånger gett uttryck för önskemål till framför allt Spelinspektionen, men även KO, om att de ska klargöra vad måttfullhet är. Vi har ju haft det svårt att få några riktigt klara definitioner.
Han konstaterar också att det faktum att det dock måste ske via domstol är lite beklagligt då spelbolagen förlorar i tid då domstolarna är långsammare än tillsynsmyndigheterna. 

Fler prövningar trots dom

Domen kommer att meddelas fredagen den 22 november i Patent- och marknadsdomstolen.
På vilket sätt domstolen uttrycker sig i domen kommer att påverka hur pass vägledande domen kan bli, konstaterar Gunnar Wikström. Han säger även att denna dom inte heller kommer att kunna ge alla scar som branschen skulle behöva och att det mer stor sannolikhet kommer att bli fler juridiska prövningar.
- Om jag jämför med andra områden där vi har ett liknande måttfullhetsbegrepp, som på alkohol- och tobaksområdet, så har det varit ett antal prövningar. Så det kommer antagligen att bli fler även här, säger Gunnar Wikström.

Författar-bild

AV   Lotta

18 nov. 2019