Gamblingaddiction rejected sw asinokollen spread 1920x752 spread

Fler söker skuldsanering men spelmissbrukare får nobben

Aldrig tidigare har såhär många sökt skuldsanering hos Kronofogden. Men personer med spelmissbruk blir nobbade.

Under 2019 års första halvår har ungefär 11 000 personer ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Detta är rekordhögt rapporter bland annat Expressen om. Men personer med ett pågående spelmissbruk blir inte beviljade någon sanering.

– Man måste ha förändrat sin situation först, säger Ann-Charlotte von Feilitzen, sektionschef vid Kronofogdemyndigheten, till Expressen.

Nya regler gör det enklare

Reglerna har ändrats när det gäller skuldsanering och numera kan de sökande betala en klumpsumma till Kronofogden, som sedan portionerar ut de olika inbetalningarna. Den förenklade processen har lett till att ansökningarna ökar och en trend är att personer med spelskulder nu vill ha hjälp. Dock så är det inte lika enkelt att få sin ansökan beviljad, om man har ett pågående spelmissbruk – personer med skuldsättning på grund av sjukdom skilsmässa eller arbetslöshet går före.

Kraven som ska uppfyllas

För att bli beviljad sanering måste vissa saker uppfyllas:

  • Att man är överskuldsatt och inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid.
  • Det ska vara skäligt att personen får skuldsanering, vilket beslutas efter en helhetsbedömning i varje enskilt ärende.
  • Man får inte ha kvar några stora tillgångar.

Äldre personer blir oftare beviljade

Det är dessutom vanligare att äldre blir beviljade sanering. Bland 65-åringarna fick 83 procent ansökan beviljad under första halvåret av 2018 medan motsvarande siffra för 25-åringar var 21 procent.

Fakta: Detta är skuldsanering

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering – tanken är att du ska vara skuldfri.

För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

Om man först kontaktar en budget- och skuldrådgivare i sin hemkommun kan det gå smidigare att få besked om skuldsanering.

När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.

Källa: Kronofogden/Expressen

Författar-bild

AV   Isabella

27 aug. 2019