Spelinspektionen

Casinokollen presenterar i denna artikel Spelinspektionen, deras huvudsakliga uppdrag, deras organisation är uppbyggd och vad som idag krävs för att erhålla svensk spellicens. Häng på och ta reda på mer om Spelinspektionen!

Det finns en myndighet i Sverige som säkerställer att lotterier, casinospel och annan spelverksamhet utövas allt enligt lag, säkert och tillförlitligt.  Denna myndighet kallas Spelinspektionen. Tidigare hette myndigheten Lotteriinspektionen spelinspektionen men bytte namn i och med utökat ansvar när den nya spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Kort om Spelinspektionen

Spelinspektionen är kort och gott Sveriges förvaltningsmyndighet gällande frågor om och tillsyn av spel och lotterier. Det tidigare namnet Lotteriinspektionen ändrades alltså enligt ett riksdagsbeslut 2018, då beslutet behandlade en ny spellag som innebar utökat ansvar för myndigheten.

Myndigheten har sitt kontor i Strängnäs och där arbetar i dagsläget runt 60 personer. Man har även ett 50-tal konsulter vars uppgifter är att kontrollera att allt spel sker på rätt sätt och att ingen olaglig spelverksamhet förekommer.

Myndigheten leds idag av en styrelse som utses av regeringen med nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen. Ytterst ansvarig för den svenska spelmyndigheten är  Camilla Rosenberg som har varit Spelinspektionens generaldirektör sedan hösten 2017. Hon har regeringens förtroende att leda Spelinspektionen i des arbete åtminstone fram till den 31 oktober 2023.

Spelinspektionens styrelse: 

Per Håkansson, ordförande
Ledamöter: Håkan Wall, Madelaine Tunudd, Pia Heyman, Patrik Oscarsson, Andreas Prochazka, Camilla Rosenberg.

Spelinspektionens organisation

Spelinspektionen – vad gör de egentligen?

Ja, så vad exakt gör då denna mysdighet av svenska spel? Jo, Spelinspektionen har i uppdrag att 1följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden samt bistå regeringen med underlag som behövs inom spelområdet, bidra till att öka den allmänna kännedomen om spel- och lotterilagstiftningen och arbeta för en sund utveckling inom tillsynsområdet. Man delar även ut tillstånd för lotterier och prövar frågor om typgodkännande av olika lotteri och spel.

Spelinspektionen har i huvudsak tre ansvarsområden utifrån mål, uppdrag och uppgifter:

Mål

 • Det huvudsakliga målet är en sund och trygg spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.

Uppdrag

 • Bevaka konsumenternas intressen och arbeta för att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan medföra.
 • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
 • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Uppgifter

 • Ge tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige.
 • Ha det övergripande ansvaret för kontroll av all spel- och lotteriverksamhet.
 • Utbilda och informera om lagstiftningen som rör spel och lotterier.
 • Informera regeringen kontinuerligt om hur spelmarknaden utvecklas både i Sverige och utomlands.

Du kan läsa mer om denna myndighet; vilka de är och vad de gör på deras hemsida.

Nya spellagen – vad innebär den?

Tidigare har det rådit spelmonopol i vårt avlånga land, men det avskaffades i och med den nya spellagen för att ersättas med ett licenssystem. Detta öppnade då upp den svenska spelmarkanden för spelbolag baserade i utlandet och de kan nu konkurrera om de svenska kunderna på samma villkor som statliga Svenska Spel och ATG. Den enda förutsättningen var/är att de blivit godkända och innehar den svensk spellicensen.

Så hur får man spellicensen då? Jo, för att erhålla den svenska spellicensen så måste alla bolag ansöka om den via Spelinspektionen. Det är med andra ord myndighetens ansvar att dels utfärda licenser men också regelbundet kontrollera att samtliga licenserierade bolag bedriver sin verksamhet i enlighet med den nya spellagen (2018:1138), lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636) och kasinolagen (1999:355). Det finns ett antal olika krav som måste uppfyllas. Vi sammanfattar några av dem längre fram i artikeln Läs mer om dem på Spelinspektionens hemsida.

Ansökan om licens eller tillstånd kan göras på Spelinspektionens hemsida och i dagsläget så har nära 80 spelbolag samt runt 120 varumärket erhållit licensen.
Myndigheten utfärdar följande sex olika licenser:

 • Statligt spel
 • Spel för allmännyttiga ändamål
 • Kommersiellt onlinespel
 • Vadhållning
 • Landbaserat kommersiellt spel
 • Spel på fartyg i internationell trafik

Spellicensens syfte

Själva grundtanken med det nya licenssystemet var att sålla bort alla oseriösa spelbolag som tidigare verkade på den svenska marknaden och att skapa en tryggare och sundare spelupplevelse. Myndigheten arbetar hårt för att du som spelare ska få bättre kontroll över ditt spelande.
Spelinspektionen arbetar förebyggande bland annat genom den nya sajten Spelpaus.se där spelare med ett enda knapptryck kan stänga av sig själv från samtliga licensierade casinon. Avstängningen kan gälla från 12 timmar upp till 12 månader. Detta har varit en effektiv och uppskattad funktion och under årets första kvartal hade hela 30 000 spelare på den svenska spelmarknaden använt sig av den.

Kraven på spelbolagen

I Spelinspektionens arbete för att skapa en säkrare och sundare spelupplevelse för landets spelare så ställs en rad krav på spelbolagen vilka måste uppfyllas för att de ska kunna erhålla den svenska spellicensen. De ser i korthet ut enligt följande:

 • Spelbolagen får enbart erbjuda max en bonus per spelare.
 • Vid registrering och transaktioner ska bankidentifiering användas.
 • Inget spel på kredit får erbjudas.
 • Självreglering och självavstängning ska finnas via casinot och det nationella systemet.
 • Spelare ska på ett enkelt sätt kunna ställa in förlustgränser, insättningsgränser och få påminnelser om spelad tid. Spelare ska kunna se exakt hur mycket man omsatt, förlorat eller vunnit. 
 • ​Det är nu obligatoriskt för spelare att uppge maxbeloppsgräns.
 • Spelsidorna får inte genomföra massiva reklamkampanjer för att locka spelare.
 • Alla spelbolag som har svensk spellicens ska betala 18% i skatt på sin nettovinst per år.

Du kan läsa mer om Spelinspektionens krav på spelbolagen på Spelinspektionens hemsida.

Licensierade svenska casinon

Sedan den 1 januari 2019, i och den nya regleringen, så har cirka 80 spelbolag och totalt runt 120 olika vaumärken beviljats licenser av Spelinspektionen. Se alla spelbolag och spelsajter med svensk licens här. 

Spelinspektionen kontaktinfo

Som vi nämnt tidigare i artikeln så har Spelinspektionen sitt kontor i Strängnäs, i Mälardalen. Skulle du vilja komma i kontakt med dem så kan du nå dem med hjälp av följande kontaktinfo:

E-post[email protected]
Telefon: 0152-650 100 (mellan kl. 10-12 och 13-15)
Besöksadress: Finningevägen 54 B
Postadress: Box 199, 645 23  STRÄNGNÄS