Kindred new unibet logo casinokolen spread spread

Inför Kindred Q4 2019: "Utvecklingen i Sverige har förbättrats"

Svag bruttomarginal i sportboken samt spelöverskott och EBITDA som påverkats negativt av regelförändringar.
Kindred publicerar Q4 2019 den 12 februari men redan nu kan de ge en oreviderad uppdatering.
De menar att utvecklingen i Sverige har förbättrats betydligt, jämfört med tidigare kvartal.  

Den 12 februari 2020 kommer Kindred Group att publicera sin fjärdedelsrapport för 2019. I ett pressmeddelande ger de redan nu en uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 (oreviderad). 

Q3 publicerades den 25 oktober 2019 och de menar att spelöverskottet på de flesta marknader påverkats av en svag bruttomarginal i sportsbook. Den var 8,1 procent i efter Free Bets i jämförelse med 9,4 procent under Q4 2018. Sportsbooken stod för en ökning av bruttoomsättningen med 3 procent (5 procent i konstanta växelkurser) i jämförelse med samma kvartal 2018.

Det var dock i Frankrike som den största avvikelsen i sportbooksmarginalen visades. Det beror på att spelskatten i baguetternas land beräknades på grundval av bruttoomsättningen och det resulterade i en stor finansiell påverkan. Men från och med årsskiftet 2020 har beräkningen av spelskatten i landet ändrats om till en skatt som i stället är baserad på spelöverskott, och det kommer enligt Kindred att bli mer stabilt.

Regelförändringar i Sverige har påverkat spelöverskottet och EBITDA

Speloperatören har ökat sin närvaro på den amerikanska marknaden och det bidrog till en negativ påverkan underliggande EBITDA på omkring 6 miljoner GBP.

Något som mer har påverkat spelöverskottet och EBITDA är regelförändringar i Sverige och Nederländerna, även fast utvecklingen i Sverige har förbättrats betydligt jämfört med tidigare kvartal, menar Kindred.

Spelöverskottet för Q4 beräknas uppgå till 235 miljoner GBP (oreviderat)

Uppskattningsvis kommer spelöverskottet för Q4 2019 vara cirka 235 miljoner GBP (oreviderat). Under samma kvartal 2018 uppgick spelöverskottet till 250,1 miljoner GBP.Det underliggande EBITDA (oreviderat) för Q4 2019 beräknas vara mellan 27-32 miljoner GBP. Under Q4 2018 var siffran 58,8 miljoner GBP.

Kinderd har dock ökat siffran på de aktiva kunderna (1,6 miljoner) med 2 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Kinderd har redan genomfört kostnadsbegränsningar under 2019 och ledningen kommer genomföra ytterligare operationella effektivitetsinitiativ. Detta görs för att säkerställa att koncernen kan leverera tillväxt i intäkter och underliggande EBITDA för år 2020 jämfört med år 2019.

 

 

Författar-bild

AV   Sofie

17 jan. 2020