Kindred q1 spread 1920x752px spread

Kindred redovisade ett spelöverskott för Q1 2020

Kindred Group redovisade ett spelöverskott för Q1 2020.
Det underliggande ebitda-resultatet var 42,5 miljoner pund – mot förväntade 41,7 miljoner.

Kindred Group första kvartalsrapport för 2020 släpptes i slutet på april. Spelöverskottet var 250 miljoner pund, samma som det förväntade resultatet enligt analytiker i Infronts sammanställning.

I början på april månad beräknade Kindred att spelöverskottet skulle landa mellan 247 och 252 miljoner pund. Den föreslagna utdelningen drogs även in. Det underliggande ebitda-resultatet blev 42,5 miljoner pund, mot förväntade 41,7 miljoner.

”Optimera verksamheten för att möta utmaningarna”

Henrik Tjärnström, VD för Kindred Group, skrev i Q1-rapporten att de kommer optimera verksamheten på grund av COVID-19.

”Tillväxten understöddes av en bruttomarginal i sportboken som var högre än genomsnittet, men det underliggande resultatet var positivt inom alla regioner. Vårt fokus är nu att optimera verksamheten för att möta utmaningarna med COVID-19”.

"I linje med hur verksamheten under andra delen av mars utvecklades, som vi nämnde i vår uppdatering den 2 april 2020, har de dagliga intäkterna för perioden 1 till 19 april fortsatt att ligga på cirka 2,2 miljoner GBP. Intäkter och marginaler är mer stabila under nuvarande omständigheter på grund av den minskade andelen intäkter från sportspel. Den största nedgången i dagliga intäkter har varit i Frankrike, vilket är väntat på grund av det stora beroendet av sport, men resultatpåverkan är mindre för Kindred på grund av den höga spelskatten", skriver Henrik Tjärnström.

Spelöverskottet steg 11,5 procent till 249,7 miljoner pund (224). 

  • Ebitda-resultatet, justerat var 42,5 miljoner pund (31,1), väntat 41,5.
  • Resultatet före skatt var 2,4 miljoner pund (17,7).
  • Resultatet efter skatt var 1,0 miljoner pund (15,1).
  • Resultat per aktie hamnade på 0,004 brittiska pund (0,067).
  • Fritt kassaflöde var 32,3 miljoner pund (-6,6).
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 531 302 (1 631 636).
Författar-bild

AV   Sofie

30 apr. 2020