Betsson revenue down sw spread

Betsson Q3 2019: Lägre intäkter än förväntat

Betsson rapporterade ett minskat rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året.
Intäkterna uppgick till 1.275 miljoner under Q3 2019 – i linje med analytikerna som förväntade 1.274 miljoner kr, enligt en sammanställning från Infront Data.

Kvartalsrapporten från juli till september visade sämre siffror än samma period föregående år för spelbolaget Betsson. Rörelseresultatet var 213 miljoner kr med en rörelsemarginal på 16,7 procent. Det förväntade rörelseresultatet var dock 212 miljoner kr samt en rörelsemarginal på 16,7 procent. 

"Övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras"

Casinointäkterna under Q3 2019 blev 942 miljoner kr, det kan jämföras med 918 miljoner för Q2. Betssons sportsbook var 315 miljoner kr i jämförelse med 341 miljoner kr under Q2 och 338,9 miljoner kr under Q3 2018. 

Som flera andra bolag i spelbranschen har Betsson haft fortsatta utmaningar under det tredje kvartalet i samband med den svenska omregleringen som trädde i kraft 1 januari 2019. De är dock positiva inför framtiden.

"Vi är dock övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras på den svenska marknaden och vi står fast vid vår ambition att öka vår andel på denna omreglerade marknad. Under tredje kvartalet har bland annat avtalet med SHL förlängts och vi gläds åt att stötta svensk ishockey", skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i kvartalsrapporten. 

"Långsiktigt växa"

Betsson har som ambition att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv.

"Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras”, skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i kvartalsrapporten. 

 

Betsson Q3 2019

 • Intäkter: 1 275 miljoner kr
  Väntat (Factset): 1 273 miljoner kr
  2018: 1 427 miljoner kr

   
 • Rörelseresultat: 213 miljoner kr
  Väntat (Factset): 211 miljoner kr
  2018: 340 miljoner 

   
 • Koncernens intäkter uppgick till 1 275,2 (1 426,8) miljoner kr, en minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt.
   
 • Casinointäkterna minskade med 12 procent medan sportboksintäkterna minskade med 7 procent. Rensat för effekten från fotbolls-VM låg sportboksintäkterna i linje med föregående år. Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 (7,4) procent.
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) miljoner kr. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,8) procent.
   
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 307,0 (400,8) miljoner kr.
Författar-bild

AV   Sofie

28 okt. 2019