Greatrevenue sweden casinokollen spread 1920x752 spread

Lönsamt med spel för svenska staten

Med mer än 1,8 miljarder kronor från spelbolagen så har spelskatten visat sig vara en riktig guldgruva för den svenska staten. Och detta efter bara sex månader, vilket är mer än dubbelt så mycket som förväntat.

Från totalt 86 spelbolag så har spelskatten under det första halvåret nått nästan 1,84 miljarder kronor. 
- Den prognos som gjordes i förarbetena var att skatteintäkterna skulle bli knappt 1,8 miljarder kronor per helår. Men vi har redan fått in den summan, så skatteintänkterna har blivit väsentligt högre än beräknat, säger Marie Matsson, sektionschef på Skatteverket, till Sveriges Radio.

Vad Spelinspektionen eftersträvat

Den uppskattning man alltså gjorde tidigare har redan dubblats och Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen är nöjd.
- Vi har inte väntat oss den här stora anstormingen. Men det är vad vi har eftersträvat; att ha så många spelbolag som möjligt inne i den svenska marknaden så att vi kan kontrollera de som finns här.
Förutom att spelbolagen i Sverige betalar spelskatten, som är 18 procent av beloppet som är kvar av spelarnas insättningar efter vinterna betalats ut, så betalar de även licensavgifter.  

Lönsamma avgifter  

Storleken på licensavgifterna varierar. Dyrast är dubbellicensen för onlinespel och vadhållning på 700 000 kronor. Den räcker i som längst fem år och kostar 300 000 kronor att förnyas.
Förutom licensavgifterna så ska även en tillsynsavgift årligen betalas in till Spelinspektionen. Även tillsynsavgiften varierar beroende på spelform och storleken på bolaget.
Hittills i år har nu Spelinspektionen fått in runt 67 miljoner kronor i licensavgifter och cirka 57 miljoner i tillsynsavgifter. 
- Även det är lite mer än förväntat. Men tillsynsavgifterna behövs till vår verksamhet. Ju fler bolag som är inne i det svenska spelsystemet, desto mer arbete blir det för Spelinspektionen, säger Anders Simms.

Utslagning i systemet

Trots regleringen är det fortfarande möjligt för svenska spelare att spela på bolag som inte innehar den svenska spellicensen. Henrik Tjärnström, vd för speloperatören Kindred med varumärken som Maria Bingo och Unibet, menar att det finns en risk att kostnaderna och reglerna blir betungande för de svensklicencierade bolagen.
- Just nu är det 86 bolag som är med i systemet men fortsätter den här utvecklingen kommer det nog att bli färre över tid.
Han menar att man sett detta på andra marknader och att det kan bli ökade inträdesbarriärer som kan leda till en utslagning i systemet.
På Sveries Radios fråga om det då är för dyrt att vara lagligt, svarar han följande:
- Nej, vår mening är att om man ska vara långsiktigt lönsam måste man ha en hållbar verksamhet, och där ingår det att betala skatt. Det är också bra att det finns bevakning och uppföljning av systemet - det är en förutsättning för att det ska fungera.
Men, tillägger Henrik Tjärnström, man bör även fokusera på de operatörer som inte är med i systemet. Det är annars lätt att bara se till de som är med i systemet och lägga högre och högre krav på dem, och då kan det komma att få negativa följder.

Författar-bild

AV   Lotta

1 aug. 2019