Losingearnings2019 sw casinokollen spread 1920x752 spread

Medier förlorar intäkter till följd av spelregleringen

Måttfullhet var ledordet i och med den nya spelregleringen under 2019 men istället ökande mängden aggressiva reklamkampanjer under våren. Efter hot om totalförbud så har marknadsandelskriget börjat lägga sig och nu står det tydligt att den minskade marknadsföringen lett till uppenbart minskade intäkter för medierna. 

Den nya spellagen i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2019 och 87 nylicensierade spelbolag skulle plötsligt slåss om samma marknadsandelar på den lilla spelmarknaden. Spelbolagen var väl förberedda med pengar öronmärkta för just detta och marknadsföringen tog full fart och kom snart att bombardera bland annat busskurer, tunnelbanor, radioprogram och nättidningar med sin ofta allt annat än "måttfulla" reklam.
- Vi alla visste att marknadsföringen skulle öka kraftigt under första kvartalet. Alla ville ta samma marknadsandelar, säger Robin Olenius, Betssons PR-chef, till Svenska Dabladet.

Sponsoring

Det vaga begreppet måttfullhet lämnade en del att önska i tydlighet och spelbolag tolkade begreppet väldigt olika.
Civilminister Ardalan Shekarabi uppmanade spelbolagen att tona ner marknadsföringen för att sedan komma att hota om totalförbud. Efter ett antal månader har det nu skett en förändring i de licensierade bolagens annonsmarknad och spelbolagen väljer allt oftare andra reklamkanaler och att allokera om sina marknadsföringsresurser mot sponsoring vinjetter och alltmer innehållsbaserad reklam.
- Vi kommer satsa mycket på sponsoring i framtiden. Då är det naturligt att vi kommer annonsera mindre i media och andra kanaler, säger Per Karlander vid Kindred.

Nya annonskanaler

Man väljer nu mer medvetet att rikta sin reklam till de som verkligen är intresserade.
- Folk är trötta på reklam i allmänhet och spelbolagsreklam i synnerhet. Med den nya spellagen behöver vi inte längre rikta vår reklam till 100 procent av befolkningen utan kan lättare kommunicera med de som vi vet är intresseade, säger Robin Olenius.
Spellagen har möjliggjort för spelbolag som tidigare saknat licens att göra reklam via annonskanaler så som Google och Facebook.

Minskad tillväxt

Det har skett en tydlig förändring i fråga om reklamkanaler på marknaden, en förändring som välkomnas av många.
För medierna har det dock haft en negativ inverkan då deras tillväxt under första halvåret endast var 2,7 procent jämfört med fjolårets 6 procent, enligt siffror från Institutet för reklam- mediestatistik (IRM).
Madeleine Thor, vd för IRM, konstaterar att fjolåret var ett bra år sett till reklaminversteringar och att annonsintäkterna från spelbolagen var en stark bidragande orsak till det.
- Om vi pratar i generella termer kan man absolut säga att mindre intäkter från spelbolagen spelar in i årets inbromsning, säger hon.

Författar-bild

AV   Lotta

2 sep. 2019