Casino kollen sweden regulations covid spread 1920x752 spread

Nya spelansvarsåtgärder till följd av Covid-19

I dagarna meddelade regeringen att från och med den 2 juli så gäller tillfälliga spelansvarsåtgärder året ut för online casino och värdeautomater. Folkhälsomyndigheten kommer också att genomföra en analys av hur problemspelandet utvecklats till följd av coronaviruset.

Socialförsäkrningsminister Ardalan Shekarabi belyser de ökade riskerna inom spel till följd av olika omständigheter i den rådande pandemin.
– Med åtgärderna stärker regeringen skyddet för svenska konsumenter, säger han.

Nya gränssättningar

I Covid-19s spår följer allvarliga ekonomiska konsekvenser i form av arbetslöshet, sjukskrivningar och ovisshet. I och med detta så finns också, menar regeringen, en ökad risk för psykisk ohälsa, spelmissbruk och tilltagande skuldsättning. Detta sammantaget ligger till grund för den nya förordningen och analysen.
Så vad innebär då de nya åtgärderna för spelare i Sverige? Här nedan kan du ta del av vad som gäller.

Insättningsgräns

I och med den nya förordningen så har regeringen beslutat om en temporär insättningsgräns på 5 000 kr i veckan på casino online. En motsvarande förlustgräns gör sig också gällande vid spel på värdeautomater.

Begränsad speltid

Från och med den 2 juli kommer det även att infinna sig en begränsad speltid för bode casino online och värdeautomater. När spelarna börjar spela ska de alltid uppge en begränsad speltid.

100 kr bonus 

Även bonusarna påverkas av den nya förordningen och licenshavare får nu enbart erbjuda bonusar på som högst 100 kr. Detta gäller så väl online casino som värdeautomater.

Analys av problemspelande

I samband med de nya tillfälliga åtgörderna så får också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en analys av problemspelandet i Sverige. 
– Vi behöver fördjupad kunskap om hur problemspelande påverkas av coronapandemin. Detta är viktigt för att förebygga spelmissbruk i framtiden, säger Lena Hallengren, socialminister.
För genomförandet av uppdraget får myndigheten 500 000 kr för den senare halvan av 2020. Det de sedan kommer fram till ska därefter redovisas senast den 28 februari, 2020, till Socialdepartementet.

Författar-bild

AV   Lotta

15 juni 2020