Casinokollen roulette spread spread

Generellt om Roulette

Roulette är en casinoklassiker som blivit populär då spelet både är enkelt och spännande för de deltagande. Spelet går ut på att lyckas satsa på rätt nummer, färg eller kombination av dessa och med rätt menas vart du tror kulan kommer stanna på Roulettehjulet. Du satsar genom att placera marker i rutor på det tillhörande bordet, för att kunna skilja på olika spelares satsningar och eventuella vinster har markerna olika färg. Spelet inleds med att croupieren sätter fart på Roulettehjulet så att detta snurrar, sedan skickas kulan åt motsatt håll och spelet pågår tills kulan stannat.

Roulette varianter

Du kan spela två olika varianter av Roulette, en amerikansk och en europeisk/fransk. Skillnaden mellan de två varianterna är endast utformningen av Roulettehjulet, den amerikanska versionen har två nollpunkter medan den europeiska/franska endast har en nollpunkt. Sifferuppsättningen i den amerikanska varianten är 0,00 och 1-36 vilket gör att huset har 5,26 % fördel medan den europeiska/franska varianten har en fördel för huset på 2,63 % då denna har sifferuppsättningen 0 och 1-36. Det finns olika sätt att satsa med sina marker, utvändiga spel och invändiga spel. Utvändiga spel är lättare att vinna på vilket ger en lägre utbetalning medan invändiga spel är svårare att vinna på vilket ger en högre utbetalning. Beroende på detta och på varje insatsplats odds varierar utbetalningen. Utvändiga spel innebär att du satsar på ett pocket-nummer, invändiga spel innebär däremot att du satsar på kombinationer av dessa. Där kulan hoppas stanna kan du även på dessa spel satsa på vilken färg pocket kommer ha och om numret kommer vara jämnt eller udda. Du kan med separerade satsningar spela både utvändigt och invändigt under en spelomgång.

Roulette Strategier

För att dina möjligheter att vinna på Roulette ska öka kan olika strategier vara till din hjälp, de flesta utgår från sannolikhetsteorier eller på satsningsförslag som ska öka dina intäkter under spelandet. Andrucci-systemet är bland de mest välkända strategierna, under en lång tidsperiod tros alla nummer förekomma lika frekvent men under kortare tidsrymder tros vissa nummer förekomma oftare. Genom att studera vilka nummer som kulan stannat på de senaste 20 - 30 spelomgångarna innan kan du bilda dig en uppfattning om vilka de mest fördelaktiga numrena att satsa på är. En annan strategi för Roulette kallas Labouchere-systemet och den går ut på att du systematiskt satsar efter en viss nummerföljd. Utöver det första numret du satsar på ska du även satsa på numret framför och bakom, de nummer som vinner tas bort medan ett nummer läggs i slutet av följden vid förlust. För att minimera dina förluster vid utvändiga spel kan strategin Pyramid-systemet/D'Alembert-systemet fungera, öka din insats vid förlust och minska den vid vinst.

Du fördubblar din insats vid förlust tills du vinner men tar därefter bort det som vunnits och satsar det återstående.
Författar-bild

AV   Victor

4 feb. 2013