Article 1 industry spread

Spelbolag riskerar bli utan licens till nyår

Ofullständiga licensansökningar från spelbolag som inte lämnar in kompletteringar inom angiven tid riskerar att bli utan licens till årsskiftet. Detta skriver Lotteriinspektionen i ett pressmeddelande.
–  Alla ansökningar och övriga förberedelser innebär en hög belastning för myndigheten, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Det börjar att bli bråttom för spelbolag som vill bedriva verksamhet i Sverige efter årsskiftet då den nya lagen med licenssystem träder i kraft. Sedan ansökningarna öppnade den 1:a augusti har den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen så här långt mottagit cirka 60 licensansökningar, varav 55 avser komersiellt internetspel i form av casino och betting, vilket är något färre ansökningar än förväntat.
– Det är viktigt att så många speloperatörer som möjligt vill vara en del av det svenska licenssystemet. Det ger oss goda förutsättningar att få en väl fungerande spelmarknad i Sverige, säger Camilla Rosenberg, generaldirektör på Lotteriinspektionen.

Stora kompletteringar krävs

Av de ansökningar som hittills lämnats in kommer dock många spelbolag att behöva göra omfattande kompletteringar för att få sin licens godkänd, visar Lotteriinspektionens genomgång. 
– Vi har börjat skicka ut begäran om kompletteringar och de spelbolag som inte lämnar in kompletteringar inom angiven tid riskerar att inte få licens till den 1:a januari 2019, konstaterar Rosenberg och framhåller att det går bra att lämna in en ansökan även efter den sista december i år.

"Vår absoluta prioritering"

Inför den nya spellagen har Lotteriinspektionen fått många frågor om hur den ska tolkas. I synnerhet inom de områden som rör spelansvar och matchfixning men även gällande spelreklam där inte minst definitionen av begreppet "måtfull marknadsföring", som vissa menar behöver förtydligas.
– Vår intention är att besvara frågor i den mån det går, men på grund av den extremt korta tiden från att spellagen beslutades i riksdagen till dess att de första licenserna ska utfärdas har vi inte konkreta svar på alla frågor i dagsläget. Vår absoluta prioritering under hösten är att handlägga ansökningar och fatta beslut om licenser, säger hon.

Författar-bild

AV   Christoffer

8 okt. 2018