Swedishflagdice casinokollen spread spread

Trångt på spelmarknaden efter omregleringen

Det är trångt på den svenska spelmarknaden efter omregleringen.
Den ökade konkurrensen om kunderna har gjort bolagen mer utsatta än tidigare år, menar flera av branschföretagens chefer.
– Det finns diskussioner och utvärderingar för en potentiell konsolidering, bekräftar bland annat Betssons VD Pontus Lindwall för Bloomberg News.

En spelskatt om 18 procent på alla sina nettovinster, hårdare krav på måttfull marknadsföring, ett nytt spärregistrer för att motverka spelberoende och max en bonus per spelare. Ja, detta är numera verkligheten för samtliga bolag som verkar på den svenska spelmarknaden sedan den nya lagen med licenssystem trädde i kraft vid årsskiftet. Utöver statliga Svenska Spel och ATG finns i dag ett 80-tal bolag som bedriver sin spelverksamhet i Sverige.

Ökad konkurrens bidrar till konsolidering

Den ökade konkurrensen om de kunderna kommer sannolikt att rita om den svenska spelkartan inom kort, förutspår flera branschchefer som Bloomberg News varit i kontakt med. Medan de mindre bolagen kommar att gå i konkurs kommer de redan etablerade aktörerna att växa sig allt mer, verkar vara den allmänna analysen.
– Det finns diskussioner och utvärderingar för en potentiell konsolidering. Det är både små företag som kanske känner av konkurrensen på denna tuffa marknad så väl som större företag nyfikna på den svenska marknaden och som vill ha en bit av den”, säger Pontus Lindwall som är VD och koncernchef för Betsson AB.

"Finns inte tillräckligt med kunder"

Just det faktum att spelregleringen har påverkat bolagens intäkter negativt och att kundbasen krymt eftersom spelmissbrukare numera kan stänga av sig själva från spel via Spelpaus.se är faktorer som starkt talar för att en konsolidering.
– Sverige har inte tillräckligt med kunder för alla 80 företag, konstaterar Svenska Spels VD Patrik Hofbauer. 
Det bedöms däremot inte som särskilt troligt att svenska spelbolag går ihop då det skulle innebär en överlappning av kunder. Ett scenario som snarare vore mer sannolikt är att de utländska bolagen kan komma att bli ännu mer angelägna av ett intåg. Potentiella intressenter som skulle kunna vara aktuella för ett sådant intåg är GVC Holdings och Flutter Entertainment, enligt Bloomberg.

Författar-bild

AV   Christoffer

12 juni 2019