Newrules sweden se casinokollen spread 1920x752 spread

Spelreklamens riktlinjer har utvärderats – har haft effekt

Spelreklamen har påverkats av de nya riktlinjerna som började gälla under våren 2019. Detta visar en utvärdering som Spelbranschens riksorganisation (Sper) och BOS (Branschföreningen för onlinespel) har gjort.

Eftersom spelreklamen i Sverige fick kritik, på grund av brist på måttfullhet, tog Sper och BOS under våren fram nya riktlinjer gällande marknadsföring för den svenska spelbranschen. Dessa började gälla den 1 april 2019. Nu är Sper klara med en första utvärdering av huruvida de här riktlinjerna har haft effekt eller inte.

Spelreklamen har påverkats

Utvärderingen visar bland annat att medlemsföretagen följer dessa nya riktlinjer för måttfull marknadsföring. Företagen säger också att riktlinjerna har påverkat deras reklam. Riktlinjerna tar bland upp hur reklamen ska utformas för att vara just måttfull och hållbar. De tar också upp vilka budksap spelbolagen ska undvika och ett exempel är att spelreklam inte ska upplevas vara vilseledande eller påträngande. Reklam om bonusar måste också vara tydliga och informara om villkoren som gäller för bonusen.

Värderingen gjord av Spers medlemsföretag

Sper, Spelbranschens riksorganisation, består av totalt tretton operatörsmedlemmar och sex leverantörsmedlemmar. Till den första gruppen räknas ATG, Bethard, ComeOn, Betsson, Folkspel, Kombispel, Mandalorian Technologies, Miljonlotteriet, Pad, Sportlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel.

Ska fortsätta utvärdera löpande

Spers vd, Jenny Nilzon, kommenterar i pressmeddelandet att det är viktigt att man fortsätter utvärdera insatserna. Sper kommer att fortsätta jobba för bättre spelreklam och hon skulle allra helst vilja se att man tar fram en gemensam standard när det gäller marknadsföring i spelbranschen.

Riktlinjernas nio punkter

Riktlinjerna för den svenska spelbranschens marknadsföring består av ett dokument på sju sidor med nio punkter där det under dem finns tydliga exempel och riktlinjer. Nedan ser du de nio punkterna:

  1. Får ej vara vilseledande
  2. Bör vara måttfull
  3. Försiktighet gällande tilläggsförmåner
  4. Får inte riktas till personer under 18
  5. Sponsring ska vara ansvarsfull
  6. Informera om hjälp för spelproblem
  7. Direktreklam får ej vara påträngande
  8. Sociala medier och partners
  9. Efterlevnad av riktlinjerna
Författar-bild

AV   Isabella

25 sep. 2019