Trustly complaints se casinokollen spread 1920x752 spread

Konflikt mellan svenska betaltjänsterna Zimpler och Trustly

Trustly var en av de första betaltjänsterna på spelmarknaden att erbjuda pengarna på kontot så fort som möjligt vid vinst. De har i dag en stor andel av marknaden online. Uppstickaren Zimpler anmäler nu Trustly för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden och uppmanar Konkurrensverket att agera.

Zimpler och Trustly befinner sig i en strid som handlar om kunkurrensen om kunderna, och då framförallt spelbolagen men även en del finansbolag. I en anmälan till Konkurrensverket lyfter Zimpler bland annat att Trustly har låst in flera spelbolag i exklusiva och dyra avtal och hotat dem med att de som erbjuder andra liknande tjänster inte längre ska få tillgång till Trustly.

Snedvriden konkurrens

Zimpler skriver i anmälan att de har bevis på Trustlys beteende efter samtal med ett flera spelbolag, vilka däremot har sekretessbelagts i anmälan. Enligt Zimpler har Trustly en marknadsandel på 85 procent av den svenska spelmarknaden online. Detta ger enligt dem en snedvriden konkurrens och även försämrade villkor för kunderna. Den degenererade konkurrensen har gjort att Trustly kunnat ta ut mycket höga priser vilket enligt Zimpler påverkar spelbolagens kunder. Ett exempel på det är enligt Zimpler när Trustly köpte upp aktören Entercrash, som försökte etablera sig på marknaden. Då blev resultatet en avsevärd prishöjning för Entercrash tidigare kunder. 
Med hjälp av Kastell advokatbyrå så har nu Zimpler vänt sig till myndigheten, vilket är deras andra försök att få Konkurrensverket att agera mot Trustly. Vid första försöket så fann inte Konkurrensverket skäl nog att inleda någon utredning mot betaltjänstbolaget.

Känslig marknad

Under förra året så omsatte Trustly nära 900 miljoner och gjorde ett resultat på 447 miljoner kronor. Under samma år omsatte Zimpler 39 miljoner och gjorde ett minusresultat på 677 000 kronor. I sin skrivelse till Konkurrensverket så inleder Zimplers ombud med att förklara för myndigheten hur marknaden ser ut för bolagen. Hen belyser hur känslig spelmarknaden är och menar att det företag som först introducerar nya tjänster anpassade särskilt för verksamheter online snabbt kan uppnå en mycket stark ställning.
Så här står det i anmälan:

Om de nya tjänsterna har egenskaper som gör att de saknar fullgoda alternativ kan företag som först etablerar tjänsterna ha både incitament och möjlighet att hindra att ytterligare företag får möjlighet att etablera sig med nya motsvarande eller bättre erbjudanden.

Med detta sagt så önskar nu Zimpler att Konkurrensverket agerar snabbt så att inte förutsättningarna för effektiv konkurrens sätts ur spel.

Trustly: Ärendet saknar saklig grund

Zimpler presenterade sin betalningstjänst under 2017 och menar själva att den då togs emot positivt eftersom den var “väl fungerande och billigare”.
Sedan dess har bolaget försökt sälja in den till spelbolagen utan någon större framgång. Anledningen till det är enligt Zimpler att spelbolagen inte vågar eftersom de då riskerar samarbetet med Trustly.
Trustly själva medger att de har exklusivitetsavtal med de kunder som använder tjänsten Pay´n Play, men att det endast handlar om ett begränsat antal.
De har valt att via mejl kommentera anmälan enligt följade:

Zimplers klagomål innehåller en rad faktafel och saknar saklig grund. Trustly är en relativt liten betalmetod i en marknad full av konkurrerande, internationella och nationella, betalmetoder såsom Visa, Mastercard, PayPal, Swish med flera. Zimpler har på samma sätt som andra betalmetoder möjligheten att konkurrera baserat på kvaliteten på deras tjänst. I denna konkurrensutsatta marknad har kunder många alternativ att välja mellan, och vi glädjer oss över att våra kunder finner värde i våra produkter. Vi ser fram emot att besvara Konkurrensverkets frågor och är övertygade om att de kommer att dra slutsatsen att detta ärende saknar saklig grund.

Myndigheten Konkurrensverket har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Författar-bild

AV   Lotta

16 dec. 2019